Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 r. (PDF, 117.31Kb)
V sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-18 projekt uchwały
2 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Dziwnów i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (PDF, 170.33Kb)
V sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-17 projekt uchwały
3 Raport o stanie Gminy Dziwnów za 2023 rok (PDF, 1.71Mb)
V sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-17 informacja
4 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów dla terenu obejmującego działkę nr 846/1 w obrębie Międzywodzie (PDF, 320.99Kb)
V sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-17 projekt uchwały
5 17. Projekt uchwały w sprawie cennika za korzystanie i za usługi komunalne świadczone przez Zarząd Portu Morskiego Dziwnów dla pirsu w Międzywodziu (PDF, 126.49Kb)
V sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-14 projekt uchwały
6 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz od odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy – dz. 1/4 (PDF, 164.36Kb)
V sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-14 projekt uchwały
7 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Dziwnówku. (PDF, 128.35Kb)
V sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-14 projekt uchwały
8 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości położonej w Dziwnowie – dz. 281/2 (DOCX, 13.83Kb)
V sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-14 projekt uchwały
9 13.Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości położonej w Międzywodziu – dz. 88/8 (PDF, 148.58Kb)
V sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-14 projekt uchwały
10 12. Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości położonej w Dziwnowie – dz. 897 (PDF, 148.58Kb)
V sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-14 projekt uchwały
11 11. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. (PDF, 116.73Kb)
V sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-14 projekt uchwały
12 10.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2023 r. (PDF, 116.55Kb)
V sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-14 projekt uchwały
13 9.Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Dziwnowa. (PDF, 94.87Kb)
V sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-14 projekt uchwały
14 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu użytkowego wraz z ogródkiem gastronomicznym na okres do 1 roku, położonego w Dziwnowie, przy ul. Żeromskiego 30 (PDF, 143.50Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 projekt uchwały
15 Załącznik nr 1 (PDF, 920.73Kb)
załącznik do: 23-port-1 (PDF, 143.50Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 załącznik
16 19.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie (PDF, 122.14Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 projekt uchwały
17 Załącznik nr 1 (PDF, 1.34Mb)
załącznik do: 19-sprzedaz-90-16-1 (PDF, 122.14Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 załącznik
18 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów (PDF, 119.15Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 projekt uchwały
19 Załącznik nr 1 (PDF, 261.98Kb)
załącznik do: 18-sprzedaz-300-6-1 (PDF, 119.15Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 załącznik
20 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawę na okres doj 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Międzywodziu. /dz. Nr 156/63/ (PDF, 148.21Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 projekt uchwały
21 Załącznik nr 1 (PDF, 605.25Kb)
załącznik do: 17-wypas-koni-miedzywodzie-1 (PDF, 148.21Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 załącznik
22 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (PDF, 153.52Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 projekt uchwały
23 Załącznik nr 1 (PDF, 483.40Kb)
załącznik do: 16-abrava-20-m2-dziwnowek-k-polo-1 (PDF, 153.52Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 załącznik
24 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (PDF, 153.49Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 projekt uchwały
25 Załącznik nr 1 (PDF, 294.89Kb)
załącznik do: 15-abrawa-parking-47-4-m2-dziwnowek-1 (PDF, 153.49Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 załącznik
26 Uchwała Nr III/18/24 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Dziwnowie (PDF, 115.69Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 uchwała
27 Załącznik nr 1 (PDF, 853.31Kb)
załącznik do: uchwala-nr-iii-18-24-1 (PDF, 115.69Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 załącznik
28 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Dziwnowie (PDF, 147.91Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 projekt uchwały
29 Załącznik nr 1 (PDF, 841.44Kb)
załącznik do: 14-82-m2-dziwnow-1 (PDF, 147.91Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 załącznik
30 Uchwała Nr III/17/24 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek (PDF, 115.95Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 uchwała
31 Załącznik nr 1 (PDF, 259.54Kb)
załącznik do: uchwala-nr-iii-17-24-1 (PDF, 115.95Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 załącznik
32 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek (PDF, 148.95Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 projekt uchwały
33 Załącznik nr 1 (PDF, 259.87Kb)
załącznik do: 13-wesole-miasteczko-dziwnowek-1 (PDF, 148.95Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 załącznik
34 Uchwała Nr III/16/24 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (PDF, 116.70Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 uchwała
35 Załącznik nr 1 (PDF, 338.98Kb)
załącznik do: uchwala-nr-iii-16-24-1 (PDF, 116.70Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 załącznik
36 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (PDF, 153.04Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 projekt uchwały
37 Załącznik nr 1 (PDF, 353.65Kb)
załącznik do: 12-324-m2-teren-zielony-1 (PDF, 153.04Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 załącznik
38 Uchwała Nr III/15/24 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości położonej w Dziwnówku (PDF, 115.86Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 uchwała
39 Załącznik nr 1 (PDF, 778.56Kb)
załącznik do: 15-uchwala-nr-iii-15-24 (PDF, 115.86Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 załącznik
40 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości położonej w Dziwnówku (PDF, 148.58Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 projekt uchwały
41 Załącznik nr 1 (PDF, 789.93Kb)
załącznik do: 11-psg-eksploatacja-1 (PDF, 148.58Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 załącznik
42 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok dla Gminy Dziwnów (PDF, 130.41Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 projekt uchwały
43 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 (PDF, 2.04Mb)
załącznik do: 7-ocena-zasobow-2023-1 (PDF, 130.41Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 załącznik
44 Uchwała Nr III-14-24 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (PDF, 119.44Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 uchwała
45 Załącznik nr 1 (PDF, 680.57Kb)
załącznik do: uchwala-nr-iii-14-24 (PDF, 119.44Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 załącznik
46 Załącznik_nr_1 (PDF, 32.74Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 projekt uchwały
47 Załącznik nr 1 (PDF, 680.57Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 uchwała
48 Uchwała Nr III-14-24 (PDF, 119.44Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 uchwała
49 Uchwała Nr III/14/24 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (PDF, 119.44Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 uchwała
50 Uchwała Nr III/14/24 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (PDF, 119.44Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 uchwała
51 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (PDF, 153.35Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 projekt uchwały
52 Załącznik nr 1 (PDF, 749.95Kb)
załącznik do: 10-orange-eksploatacja-lukecin-1 (PDF, 153.35Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 załącznik
53 UCHWAŁA Nr III- 11-24 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok dla Gminy Dziwnów (PDF, 120.70Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 uchwała
54 załącznik ocena zasobów (PDF, 25.89Mb)
załącznik do: uchwala-nr-iii-11-24-1 (PDF, 120.70Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-11 załącznik
55 Uchwała Nr III/29/24 w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Elżbiety Zakrzewskiej w Dziwnowie (PDF, 120.12Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-10 uchwała
56 Uchwała Nr III/28/24 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich i sposobu ich rozliczania. (PDF, 121.86Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-10 uchwała
57 Uchwała Nr III/27/24 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu użytkowego wraz z ogródkiem gastronomicznym na okres do 1 roku, położonego w Dziwnowie, przy ul. Żeromskiego 30. (PDF, 114.04Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-10 uchwała
58 Załącznik nr 1 (PDF, 897.92Kb)
załącznik do: uchwala-nr-iii-27-24 (PDF, 114.04Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-10 załącznik
59 Uchwała Nr III/26/24 w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów. (PDF, 281.38Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-10 uchwała
60 Uchwała Nr III/25/24 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/168/19 rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. (PDF, 131.46Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-10 uchwała
61 Uchwała Nr III/24/24 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.. (PDF, 189.82Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-10 uchwała
62 Uchwała Nr III/23/24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie. (PDF, 114.64Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-10 uchwała
63 załącznik nr 1 (PDF, 1,013.21Kb)
załącznik do: uchwala-nr-iii-23-24 (PDF, 114.64Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-10 załącznik
64 Uchwała Nr III/22/24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów (PDF, 111.47Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-10 uchwała
65 Uchwała Nr III/21/24 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawę na okres doj 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Międzywodziu. (PDF, 115.37Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-10 projekt uchwały
66 Załącznik nr 1 (PDF, 619.77Kb)
załącznik do: uchwala-nr-iii-21-24 (PDF, 115.37Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-10 załącznik
67 Uchwała Nr III/20/24 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (PDF, 115.94Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-10 uchwała
68 Uchwała Nr III/19/24 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (PDF, 116.73Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-10 uchwała
69 Uchwała Nr III/14/24 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (PDF, 119.44Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-10 uchwała
70 Uchwała Nr III/13/24 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Dziwnów Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej i włączenia do struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziwnowie (PDF, 109.49Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-10 uchwała
71 9. Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Dziwnów Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej i włączenia do struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziwnowie (PDF, 119.01Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-10 projekt uchwały
72 Uchwała Nr III/12/24 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dziwnowie (PDF, 124.36Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-06-10 uchwała
73 dzierżawa 217-53 (PDF, 128.32Kb)
IV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-31 projekt uchwały
74 skan20240531110523 (PDF, 886.29Kb)
IV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-31 projekt uchwały
75 dzierżawa zmiana (PDF, 131.50Kb)
IV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-31 projekt uchwały
76 Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty - woda (PDF, 123.86Kb)
IV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-31 projekt uchwały
77 skan20240531110523 (PDF, 886.29Kb)
IV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-31 informacja
78 Uchwała Nr II/10/24 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dziwnowa (PDF, 120.01Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-24 uchwała
79 Uchwała Nr II/9/24 w sprawie powołania delegatów do reprezentowania Gminy Dziwnów w Celowym Związku Gmin R-XXI. (PDF, 119.38Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-24 uchwała
80 Uchwała Nr II/8/24 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. (PDF, 116.65Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-24 uchwała
81 Uchwała Nr II/7/24 w sprawie powołania Komisji Morskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa (PDF, 119.22Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-24 uchwała
82 Uchwała Nr II/6/24 w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych (PDF, 114.14Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-24 uchwała
83 Uchwała Nr II /5 / 24 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Planowania (PDF, 116.54Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-24 uchwała
84 Uchwała Nr II/4/24 w sprawie powołania Komisji Skarg , Wniosków i Petycji. (PDF, 115.92Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-24 uchwała
85 Uchwała Nr II / 3/24 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (PDF, 112.77Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-24 uchwała
86 Uchwała Nr I/1/24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dziwnowie (PDF, 110.98Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji
2024-05-24 uchwała
87 Uchwała Nr I/2/24 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dziwnowie (PDF, 93.43Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji
2024-05-24 uchwała
88 25. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Elżbiety Zakrzewskiej w Dziwnowie (PDF, 102.59Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-20 projekt uchwały
89 24. -Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich i sposobu ich rozliczania. (PDF, 160.77Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-16 projekt uchwały
90 22. Projekt uchwały w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów (PDF, 324.06Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-16 projekt uchwały
91 21.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/168/19 rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. (PDF, 119.04Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-15 projekt uchwały
92 20. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. (PDF, 103.89Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-15 projekt uchwały
93 8. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dziwnowie (PDF, 111.44Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-15 projekt uchwały
94 projekt Uchwała-wynagrodzenie dla burmistrza 2024 (PDF, 120.24Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-10 projekt uchwały
95 Projekt R-XXI (PDF, 100.09Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-10 projekt uchwały
96 Gmina Dziwnów, KOŚ (PDF, 116.25Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-10 projekt uchwały
97 Gmina Dziwnów, KM (PDF, 98.14Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-10 projekt uchwały
98 Gmina Dziwnów, KOZ (PDF, 97.46Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-10 projekt uchwały
99 Gmina Dziwnów, KB (PDF, 97.05Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-10 projekt uchwały
100 Gmina Dziwnów, KS (PDF, 99.21Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-10 projekt uchwały
101 Gmina Dziwnów, KR (PDF, 115.55Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie IX kadencji zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
2024-05-10 projekt uchwały