Wyniki głosowań

Zestawienie wyników głosowań według sesji

Data posiedzenia Sesja Ilość głosowań Szczegóły
2018-11-20 I sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 2 Sprawdź wyniki głosowań
2018-11-28 II sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 8 Sprawdź wyniki głosowań
2018-12-03 III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 12 Sprawdź wyniki głosowań
2018-12-20 IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 20 Sprawdź wyniki głosowań
2019-01-23 V Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy 3 Sprawdź wyniki głosowań
2019-02-28 VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 16 Sprawdź wyniki głosowań
2019-03-27 VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 9 Sprawdź wyniki głosowań
2019-04-30 VIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy 1 Sprawdź wyniki głosowań
2019-05-16 IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 27 Sprawdź wyniki głosowań
2019-06-25 X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 18 Sprawdź wyniki głosowań
2019-07-22 XI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana w trybie art.. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Dziwnów 1 Sprawdź wyniki głosowań
2019-09-11 XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 11 Sprawdź wyniki głosowań
2019-10-29 XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 12 Sprawdź wyniki głosowań
2019-12-04 XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 24 Sprawdź wyniki głosowań
2019-12-19 XV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 23 Sprawdź wyniki głosowań
2020-01-17 XVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana w trybie art.. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Dziwnów 1 Sprawdź wyniki głosowań
2020-02-05 XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 27 Sprawdź wyniki głosowań
2020-03-04 XVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy 1 Sprawdź wyniki głosowań
2020-03-27 XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 20 Sprawdź wyniki głosowań
2020-04-24 XX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy 5 Sprawdź wyniki głosowań
2020-05-20 XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 16 Sprawdź wyniki głosowań
2020-07-06 XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 11 Sprawdź wyniki głosowań
2020-08-11 XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy 4 Sprawdź wyniki głosowań
2020-09-25 XXIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art.20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Dziwnów 2 Sprawdź wyniki głosowań
2020-10-06 XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 23 Sprawdź wyniki głosowań
2020-12-11 XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 13 Sprawdź wyniki głosowań
2020-12-22 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 9 Sprawdź wyniki głosowań
2021-02-12 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 19 Sprawdź wyniki głosowań
2021-02-23 XXIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy 3 Sprawdź wyniki głosowań
2021-03-31 XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 20 Sprawdź wyniki głosowań
2021-04-22 XXXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy 4 Sprawdź wyniki głosowań
2021-05-17 XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 24 Sprawdź wyniki głosowań
2021-06-29 XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 13 Sprawdź wyniki głosowań
2021-07-16 XXXIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy 3 Sprawdź wyniki głosowań
2021-07-23 XXXV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy 3 Sprawdź wyniki głosowań
2021-08-27 XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy 3 Sprawdź wyniki głosowań
2021-09-16 XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 17 Sprawdź wyniki głosowań
2021-10-21 XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy 7 Sprawdź wyniki głosowań
2021-10-29 XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 7 Sprawdź wyniki głosowań