Przejdź do treści

Komisje

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu i Planowania stała 2024-05-16
2 Komisja Morska, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa stała 2024-05-16
3 Komisja Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych stała 2024-05-16
4 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu stała 2024-05-16
5 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-16
6 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-16