Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu i Planowania stała 0000-00-00 ////
Komisja Morska, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa stała 0000-00-00 ////
Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych stała 0000-00-00 ////
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu stała 0000-00-00 ////
Komisja Rewizyjna stała 0000-00-00 ////
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 0000-00-00 ////