Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr Uchwała nr II/8/18 w sprawie powołania komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ewa Borczyk członek
Rafał Gutowski członek
Katarzyna Herdzik 0przewodniczący
Zbigniew Jeszka członek
Jarosław Kapitan członek
Stanisław Mączka członek
Dorota Szwedzka członek
Zbigniew Zwolan członek
Sylwia Łukasiewicz-Mieszała członek