Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Dziwnowie

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Roman Skrzypczak

Roman Skrzypczak

Radny

Okręg: 4, zdobyte głosy: 52, przynależność: KWW Grzegorza Jóźwiaka, klub: Przyjazna Gmina

Status: powołany - 21.10.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwała nr II/3/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dziwnowie członek
Komisja Budżetu i Planowania stała Uchwała Nr II/5/18 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Planowania i Uchwała nr IV/39/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Planowania członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała Uchwała Nr II/4/18 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-03 09:38:49 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-11-28 12:07:19 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dziwnowie II sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-11-28 12:09:08 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg , Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-11-28 12:15:44 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Planowania II sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-11-28 12:22:49 5. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych II sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-11-28 12:29:53 6. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Morskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa II sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-11-28 12:33:57 7. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. II sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-11-28 12:39:40 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dziwnowa. II sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:18:30 5. Projekt uchwały w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy Dziwnów w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:21:24 6. Projekt uchwały w sprawie powołania delegatów do reprezentowania Gminy Dziwnów w Celowym Związku Gmin R-XXI. III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:22:33 7. Projekt uchwały w sprawie wybrania delegatów do reprezentowania Gminy Dziwnów w Stowarzyszeniu pn. „Związek Miast i Gmin Morskich”. III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:24:48 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/545/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:26:31 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 24/, 24/2/24/3/24/4/24/12/ III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:28:26 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie /dz.755/1/. III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:30:12 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/532/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie na okres do 3 lat nieruchomości położonych w obrębach Łukęcin - 2 i Dziwnów III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:32:27 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy/dz. Nr 900/. III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:34:36 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Gminy Golczewo w kwocie 5 000,00 zł. na realizację remontu i modernizacji istniejących boksów dla psów w Komunalnym schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:35:45 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów. III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:26:58 7. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023” IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:28:24 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w przedszkolu” na lata 2019 – 2023. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:32:59 9. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:35:57 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziwnów na rok 2019” IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:37:55 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Dziwnów na rok 2019” IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:41:22 12. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dziwnów, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/267/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XLI/442/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:43:48 13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren w miejscowości Dziwnówek, w rejonie ulicy Wolności, przy granicy obrębu Dziwnówek. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:45:39 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dziwnów na lata 2019 – 2023. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:47:51 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 125/2/ IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:03:56 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu stanowiących własność Gminy Dziwnów, położonych w obrębie Dziwnów. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:06:18 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Międzywodzie. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:08:01 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:09:47 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działek gruntu położonych w obrębie Dziwnów. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:11:29 21. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Gryfice o uznanie lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za ochronne IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:18:20 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2019-2032. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:27:27 23. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2019. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:30:20 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/7/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Morskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:00:57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy/dz. Nr 125/3/. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/5/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Planowania. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:40:53 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Dziwnowie na 2019 r. VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:43:17 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dziwnowie na rok 2019. VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:45:43 9. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia insygniów organów gminy Dziwnów: Łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dziwnowie oraz Burmistrza Dziwnowa. VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:47:28 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Dziwnów. VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:49:22 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dziwnów VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:51:13 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 604/7/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:53:07 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 901/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:54:34 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów /cz.dz.386/8/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:56:10 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 222/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:57:47 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 302/80/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:59:09 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 302/83/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 10:00:24 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz.130/7/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 10:03:10 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Dziwnów / dz.518/1/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 10:05:18 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Łukęcin 2 / dz.542/22/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 10:07:17 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Dziwnów / dz. 380/9/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 10:09:38 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi. VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-03-27 09:28:59 7. Projekt uchwały w sprawie w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-03-27 09:31:29 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dziwnów środków stanowiących fundusz sołecki. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie przeciw
2019-03-27 09:34:12 9. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2019 r. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-03-27 09:37:36 10. Projekt uchwały w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-03-27 09:40:32 11. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka i Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-03-27 09:42:18 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-03-27 09:44:48 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-03-27 09:51:29 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2019-2032. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-03-27 09:52:34 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-04-30 09:22:03 Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2019. VIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2019-05-16 09:43:54 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na 2018 r. dla Gminy Dziwnów IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 09:46:57 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kamieńskiego zadania zarządcy drogi polegającego na pełnieniu funkcji inwestora w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zadania polegającego na przebudowie ul. Morskiej w Łukęcinie nr 1022Z Łukęcin – Strzeżewo w części budowy chodnika i zjazdów do posesji. IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 09:48:45 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dziwnów IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 09:51:07 11. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XLVIII/503/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 09:53:32 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren położony w rejonie ul. Nad Zalewem w obrębie Dziwnówek IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 10:34:26 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 10:57:06 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntów położonych w obrębach Dziwnów, Dziwnówek, Międzywodzie i Łukęcin 2 ze Skarbem Państwa z przeznaczeniem na cele związane z utrzymaniem charakteru turystyczno-wypoczynkowego gminy Dziwnów oraz kąpielisk nadmorskich IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 10:59:12 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek (cz.dz. 182/2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:01:10 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz.611/14, pow. 10 m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:02:51 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 611/14 pow. 60m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:04:31 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 611/14 pow. 15m2 IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:06:02 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 611/14 pow. 1232m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:07:26 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 611/14 pow. 100m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:08:52 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 611/14 pow. 270m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:10:18 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie (cz.dz. 838/13 pow. 100m2 – na zachód od wejścia ) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:11:37 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie (cz.dz. 838/13 pow. 100m2 – na wschód od wejścia) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:12:58 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie (cz.dz. 838/13 pow. 20m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:14:20 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 oku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie (cz.dz. 838/11 pow. 270m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:15:55 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 oku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie (cz.dz. 838/13 oraz 840/17 pow. 30m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:17:35 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie (cz.dz. 838/11 pow. 16m2 oraz cz.dz. nr 919) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:19:12 28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek (cz.dz. 182/2 pow. 30m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:20:41 29. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:22:39 30. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:23:55 31. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Dziwnów IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:26:34 32. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Sulikowo IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:29:41 33. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:31:40 34. Projekt uchwały w spawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy- szczepienia HPV na lata 2019-2020” IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 09:37:55 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Dziwnowa X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 09:46:01 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2018 r. X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 09:49:30 11. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:20:00 12. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:21:57 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/201/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty targowej X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:23:55 14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/509/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 września 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Międzywodziu” oraz uchwalenia jej statutu. X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:26:20 15. Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:30:18 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren w miejscowości Dziwnówek, w rejonie ul. Wolności, przy granicy obrębu Dziwnówek. X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:34:02 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/397/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:35:36 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Dziwnów X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:37:37 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:39:07 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:41:04 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:44:09 23. Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dziwnów. X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:49:52 24. Projekt uchwały w sprawie zmian w „Gminnym Programie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – szczepienia HPV na lata 2019 -2020”. X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie wstrzymał się
2019-06-25 10:54:03 25. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na akt prawa miejscowego X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:58:21 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-07-22 08:06:36 Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na akt prawa miejscowego XI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana w trybie art.. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Dziwnów za
2019-09-11 09:33:29 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Dziwnówek ze Skarbem Państwa, z przeznaczeniem na działalność związaną z turystyką wodną. XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 09:36:01 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębię Międzywodzie XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 09:38:25 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 09:39:49 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetrgowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2. XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 09:56:35 12. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 09:58:52 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Powiatu Kamieńskiego. XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 10:00:25 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XLVI/545/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów. XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 10:03:42 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dziwnów na lata 2019-2032. XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 10:11:57 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 10:16:16 17.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LII/318/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Dziwnów XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:28:46 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębię Międzywodzie / dz. Nr 205/7/. XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:30:26 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:31:51 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębię Międzywodzie /dz. 156/32 XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:33:04 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:34:39 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Łukęcin 2 ze Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Gryfice, z przeznaczeniem na eksploatację i utrzymania oświetlenia drogi (latarnie przydrożne) XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:37:26 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu położonych w obrębie Łukęcin 2 XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:40:18 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Dziwnów /Jagodowa/ XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:41:40 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Dziwnów /Poziomkowa/ XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:43:12 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2019 – 2032. XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:48:30 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 10:17:17 18. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję 2020-2023. XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 10:22:08 19.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 10 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:25:44 7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na Burmistrza Dziwnowa. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:28:03 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:30:07 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębię Dziwnów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. / dz. Nr 448/1/. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:32:37 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 2 / cz.dz. Nr 30/25/. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:34:47 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębię Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /cz.dz. 901/ XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:36:23 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 2 /dz. Nr 32/10/. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:38:12 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębię Dziwnówek oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. / dz. Nr 51/12/. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:39:54 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 264/28/. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:41:14 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /cz. dz. Nr 184/11/. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:43:44 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:45:46 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 1. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:47:50 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:49:07 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:56:53 20. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 10:03:52 21. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Dziwnów. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 10:16:59 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2019 – 2032 XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 10:17:49 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 10:59:04 24. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 11:05:55 25. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 11:09:16 26. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 11:13:32 27. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 11:16:26 28. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 11:20:42 29. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 11:22:42 30. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-01-17 14:28:38 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonych w obrębach Dziwnów, Międzywodzie, Dziwnówek, Łukęcin 2. XVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana w trybie art.. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Dziwnów za
2020-02-05 10:49:42 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/148/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów. XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 10:52:44 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa , Dziwnówka i Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 10:58:36 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębię Wrzosowo oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. 227/41, dz. 227/42 , dz. 227/4 ) XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:00:42 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek /cz.dz. Nr 163/13. XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:02:25 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów / Nr 369/4) XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:04:13 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek /cz.dz. Nr 5/7 XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:05:34 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie. XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:08:05 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Wrzosowo XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:09:22 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu położonych w obrębie Dziwnów /dz. Nr 241/9 i 241/10/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:10:29 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz. Nr 127/6/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:11:35 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie./dz. Nr 90/14/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:12:39 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 252/2/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:13:47 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz.nr 258/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:14:52 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 286/6/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:15:54 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 604/6/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:17:07 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 281/2/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:19:00 28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 349/19/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:26:26 29. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dziwnowie XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 10:43:25 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2020-2032. XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 10:44:41 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020. XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:28:18 30. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dziwnów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:29:49 31. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku nieruchomości położonej w Dziwnowie./cz.dz. nr 254/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:31:13 32. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie./cz.dz. Nr 64/41/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:36:24 33. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 10 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. /cz.dz. Nr 64/28/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:39:34 34. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. /cz.dz. Nr 604/7/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:43:12 35. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:44:48 36. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-04 09:05:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/201/20 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów XVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-03-27 09:31:58 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dziwnowie na 2020 r. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:33:37 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dziwnowie XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:35:12 10. Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:36:44 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dziwnów środków stanowiących fundusz sołecki. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie przeciw
2020-03-27 09:39:02 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dziwnowa. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:42:07 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Łukęcin 2 ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Gryfice, z przeznaczeniem na remont i utrzymanie drogi leśnej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:44:35 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:46:47 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:50:21 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:52:27 17. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów w obrębie Dziwnów, w rejonie drogi wojewódzkiej i cieśniny Dziwna. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:55:24 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmujących tereny położone w obrębie Łukęcin 1, po południowej stronie drogi wojewódzkiej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:57:38 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:59:40 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 10:02:07 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 10:04:26 22. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2020 roku. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 10:08:44 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 10:10:30 24. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 r. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:22:31 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Dziwnowa dotyczącego wprowadzenia ograniczenia korzystania z gminnych,publicznych placów zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:06:28 Wniosek Przewodniczącej Rady o usunięcie z porządku obrad punktu dotyczącego informacji Starosty Kamieńskiego o sytuacji szpitala im. Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim i wprowadzenie w tym pkt czyli pkt 6 Projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Dziwnowa dotyczącego wprowadzenia ograniczenia korzystania z gminnych, publicznych placów zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:02:33 Potwierdzenie możliwości głosowania XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-04-24 14:01:48 Potwierdzenie możliwości głosowania XX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-04-24 14:12:01 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/203/20 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Dziwnowa dotyczącego wprowadzenia ograniczenia korzystania z gminnych, publicznych placów zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu. XX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-04-24 15:04:59 Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-04-24 15:16:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-04-24 15:24:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/201/20 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów XX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-05-20 12:26:25 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XIV/148/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:31:22 8. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2020. XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:32:05 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Łukęcin 2 ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Gryfice, z przeznaczeniem na ustawienie ławek i koszy na śmieci. XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:37:16 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie (cz.dz. nr 755/14). XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:40:22 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (cz.dz. Nr 125/16) XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:44:08 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (cz. dz. Nr 906). XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:46:47 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 2 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (cz.dz. nr 542/22). XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:49:30 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:51:27 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2. XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:53:51 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie, stanowiącej własność Skarbu Państwa. XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:56:50 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:58:47 18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na 2019 r. dla Gminy Dziwnów. XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 13:10:35 19. Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 13:14:07 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów, obejmującego teren w miejscowości Dziwnówek, w rejonie ul. Wolności, przy granicy obrębu Dziwnówek. XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 13:17:03 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/221/20 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:05:11 1a. Potwierdzenie możliwości głosowania XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 12:28:25 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Dziwnowa. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 12:38:12 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2019 r. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 12:45:17 11. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 12:53:14 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 12:56:32 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 13:00:07 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 4 100,00 zł. na realizację zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap IV” w zakresie robót związanych z budową oświetlenia ścieżki rowerowej. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 13:02:46 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2020-2032. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 13:06:51 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 12:06:22 Potwierdzenie możliwości głosowania XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 13:09:12 17.Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dziwnowie przy Szkole Podstawowej im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 12:08:57 Wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad Projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dziwnowie przy Szkole podstawowej im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-08-11 09:12:07 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/335/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Wrzosowo oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-08-11 09:17:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dziwnów na lata 2020-2032. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-08-11 09:21:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-08-11 09:03:49 Potwierdzenie gotowości głosowania XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-09-25 08:04:20 „Potwierdzenie gotowości głosowania”. XXIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art.20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Dziwnów za
2020-09-25 08:08:11 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XXIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art.20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Dziwnów za
2020-10-06 12:28:56 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (cz.dz. Nr 386/8) XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:30:39 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów (cz. dz. Nr 349/19). XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:32:18 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 97/. XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:33:53 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 194/69 i 194/71/. XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:35:27 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2 /dz.39/96/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:37:01 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz.Nr 358/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:38:48 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /nr dz.544/5/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:40:15 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 369/4/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:41:37 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2 /dz. Nr 542/22 – 25 PE/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:43:15 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2 /dz. Nr 542/22 – 32PE/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:44:40 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 207/1 i 207/2/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:45:56 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz. Nr 130/1/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:47:15 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz. Nr 130/3/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:51:13 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Międzywodzie ze Skarbem Państwa – Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Międzyzdroje w celu uregulowania spraw terenowo – prawnych. XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:53:53 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/230/2020 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 2 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 13:07:22 22. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:05:10 Potwierdzenie gotowości głosowania. XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 13:11:14 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie. /dz. Nr 604/6 pow.3300 m2/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 13:12:49 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie. /dz. Nr 604/6 – pow. 370,36 m2/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 13:14:36 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie. /dz. Nr 604/6 – pow. 6000 m2/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 13:18:32 26. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2020-2032 XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 13:20:33 27. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:08:00 wniosek radnej p. Doroty Naumuk-Zamiar o zmianę porządku obrad poprzez usunięcie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie przeciw
2020-12-11 09:03:52 Potwierdzenie gotowości głosowania XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-11 09:41:44 7. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Łukęcin. XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-11 09:46:12 8. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Dziwnów. XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-11 09:49:05 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XLVI/545/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów. XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-11 09:56:08 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/153/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-11 10:00:05 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-11 10:05:20 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-11 10:08:04 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 2 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 30/25/ XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-11 10:10:28 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 240/14/ XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-11 10:12:45 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 147/3/ XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-11 10:14:45 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek /dz. Nr 147/9/ XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-11 10:16:53 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 563/ XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-11 10:19:19 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dziwnowie. XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-22 09:05:36 Potwierdzenie możliwości głosowania XXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-22 09:13:31 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz. Nr 163/17/ XXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-22 09:15:03 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 194/76/ XXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-22 09:19:01 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek XXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-22 09:20:56 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziwnów na rok 2021” XXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-22 09:23:26 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Dziwnów na rok 2021” XXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-22 09:34:38 11. Projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dziwnów na lata 2021-2032 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-22 09:40:30 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziwnów na rok 2021 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-22 09:43:18 13. Projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dziwnów na lata 2020-2032 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 12:05:27 Potwierdzenie możliwości głosowania XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 12:49:49 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Dziwnowie na 2021 r. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 12:59:45 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dziwnowa. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 12:51:44 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dziwnowie na 2021 r. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:03:39 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:05:51 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dziwnów na lata 2021-2023. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:07:43 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dziwnów na lata 2021-2023. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:10:46 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:13:22 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/283/2020 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:15:40 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:17:26 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:19:08 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:22:24 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:26:14 19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/244/20 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 4100,00 zł. na realizację zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap IV” w zakresie robót związanych z budową oświetlenia ścieżki rowerowej. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:28:30 20. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dziwnów. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 12:31:15 Wniosek Burmistrza Dziwnowa o zmianę porządku obrad - zamieszczenie w pkt 21 projektu uchwały w sprawie przyjęcia strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dziwnów na lata 2021 - 2025 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:31:16 21.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dziwnów na lata 2021 - 2025 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 12:32:57 Wniosek Burmistrza Dziwnowa o zmianę porządku obrad - zamieszczenie w pkt 22 projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dziwnów XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:35:02 22. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dziwnów XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-23 13:30:50 Potwierdzenie możliwości głosowania XXIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-02-23 13:37:59 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-02-23 13:45:54 4. Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-03-31 10:09:00 Potwierdzenie możliwości głosowania. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:28:50 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2020 r. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:30:54 8. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2021 r. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:32:38 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dziwnów środków stanowiących fundusz sołecki. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie przeciw
2021-03-31 10:35:40 10. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dziwnów środków stanowiących fundusz sołecki. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:37:50 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. 380/10/. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:40:06 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie/dz. 302/68/. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:42:46 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie/dz. 302/73/. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:45:16 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie/dz. 302/71/. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:48:21 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 887/ XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:50:37 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. /dz. Nr 258/ XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:53:24 17. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpoznania. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:56:03 18. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpoznania. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:58:34 19. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpoznania. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 11:01:05 20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 5 stycznia 2021 r. dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską w Dziwnowie uchwał. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 11:04:06 21. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 11:06:41 22. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 11:10:04 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 11:23:50 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dziwnowa XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:10:12 Wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dziwnowie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dziwnowa XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-04-22 12:01:37 Potwierdzenie możliwości głosowania XXXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-04-22 12:06:31 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kamień Pomorski realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia i kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim uczestników z terenu gminy Dziwnów XXXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-04-22 12:29:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-04-22 12:31:48 Projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dziwnów na lata 2021-2032. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-05-17 12:39:41 Potwierdzenie możliwości głosowania XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 12:55:47 7.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 r. dla Gminy Dziwnów. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 12:57:27 8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 302/84/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 12:59:05 9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz. 302/63/. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:00:40 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz. 130/3 /. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:03:40 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Dziwnów. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:05:51 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogową działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:07:51 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:11:58 14. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2021. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:13:51 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:16:24 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /boks rybacki/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:18:21 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów / dz. Nr 386/8/. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:20:25 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 494/6/. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:22:43 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 897/2 /. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:25:24 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 1 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 15/2 / XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:27:13 21. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:37:01 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Planowania. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:43:52 24. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland z dnia 28 lutego 2021 r. o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:41:48 23. Projekt uchwały w sprawie powołania członka/członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dziwnowie. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:45:55 25. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:48:03 26. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:49:58 27. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:53:01 28. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 179 472,00 zł na realizację zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap V - VII” w zakresie robót związanych z budową ścieżki rowerowej. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 12:41:27 Wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 179 472,00 zł na realizację zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap V - VII” w zakresie robót związanych z budową ścieżki rowerowej. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-06-29 09:17:27 „Potwierdzenie gotowości głosowania”. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-06-29 09:46:27 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Dziwnowa. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-06-29 09:56:12 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2020 r. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-06-29 09:57:04 10. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-06-29 10:23:21 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 494/30/. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-06-29 10:25:38 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 37/10/. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-06-29 10:27:27 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 386/8/ XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-06-29 10:29:04 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 207/2/ XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-06-29 10:30:50 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 892/ XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-06-29 10:32:52 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-06-29 10:38:57 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmujących tereny położone w obrębie Łukęcin 1, po południowej stronie drogi wojewódzkiej. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-06-29 10:42:46 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-06-29 10:47:56 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-07-16 12:48:31 Potwierdzenie możliwości głosowania XXXIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-07-16 14:09:43 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-07-16 14:10:50 4. Projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2021-2032. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-07-23 09:05:13 1. „Potwierdzenie możliwości głosowania”. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-07-23 09:09:42 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-07-23 09:12:17 4. Projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dziwnów na lata 2021-2032. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-08-27 13:04:45 Potwierdzenie możliwości głosowania XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-08-27 13:13:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-08-27 13:14:24 Projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dziwnów na lata 2021-2032. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-09-16 13:04:35 Potwierdzenie możliwości głosowania XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-09-16 13:30:12 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVI/545/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-09-16 13:32:01 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 2 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 30/24/. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-09-16 13:34:30 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonych w obrębach Łukęcin 2 i Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-09-16 13:36:06 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Dziwnowie /cz. dz. Nr 281/2/ XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-09-16 13:37:41 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Międzywodziu /dz. Nr 88/8/ XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-09-16 13:39:19 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 897/. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-09-16 13:40:51 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 258/. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-09-16 13:42:28 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 604/6/. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-09-16 13:44:35 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 214/5/. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-09-16 13:46:50 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /cz. dz. Nr 332/45/. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-09-16 13:48:28 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /cz. dz. Nr 369/15/. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-09-16 13:53:52 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /cz. dz. Nr 302/60/. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-09-16 13:56:08 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-09-16 14:00:55 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-09-16 14:02:37 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2021-2032. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-09-16 14:04:51 24. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Dziwnów na rok szkolny 2021/2022 XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-10-21 13:07:28 „Potwierdzenie możliwości głosowania”. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-10-21 13:08:23 3. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (Uchwała Nr XXIX/315/2005) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-10-21 13:19:18 4. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ( Uchwała Nr XXIX/316/2005) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-10-21 13:20:24 5. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (Uchwała Nr XXIX/317/2005) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-10-21 13:22:14 6. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (Uchwała Nr XXIX/318/2005) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-10-21 13:24:05 7. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (Uchwała Nr XXIX/319/2005) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-10-21 13:25:37 8. Projekt uchwały w sprawie w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (Uchwała Nr XXIX/320/2005) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-10-29 14:34:55 Potwierdzenie gotowości głosowania XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-10-29 15:38:07 8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-10-29 15:40:55 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XIV/148/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-10-29 15:49:12 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-10-29 15:50:14 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2021-2032. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-10-29 14:39:29 Wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad poprzez dodanie Projektu uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi w mieście Dziwnów XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-10-29 15:52:27 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi w mieście Dziwnów XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 13:38:19 „Potwierdzenie możliwości głosowania”. XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 13:51:54 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”. XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 13:54:14 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie wstrzymał się
2021-12-03 13:56:48 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dziwnowa. XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie wstrzymał się
2021-12-03 14:00:57 10. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:05:55 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/169/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:07:59 12. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:09:45 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/168/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:12:43 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/155/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:18:15 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:19:56 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowych XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:21:28 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:22:31 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:25:10 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów (dz.332-30) XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie przeciw
2021-12-03 14:34:12 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Wrzosowo XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:36:01 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy – (dz. 750-17 – 2521) XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:37:44 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy- (dz. Nr 750-17 – 2984 m2) XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:39:11 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy(dz. Nr 750-17 – 2475m2) XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:40:26 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy(dz. Nr 750-17 – 1508m2) XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:41:49 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (dz. Nr 750-17 – 1498m2) XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:43:15 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonych w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy( dz. Nr 147-3,152-3, 864) XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:44:48 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (dz. Nr 863) XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:46:11 28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów.(dz. Nr 846/36) XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:48:03 29. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:49:57 30. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-01-26 14:05:22 „Potwierdzenie możliwości głosowania” XLII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-01-26 14:17:09 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 519, 518/1, 518/3) XLII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-01-26 14:19:01 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (cz.dz. Nr 127/9 i 127/6) XLII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-01-26 14:20:13 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnówek.(dz. Nr 147/23). XLII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-01-26 14:21:24 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (cz. dz. Nr 24/13) XLII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-01-26 14:22:41 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Łukęcin 2.(cz. dz. Nr 548/9) XLII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-01-26 14:24:25 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Łukęcin 2 ze Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwem Gryfice, z przeznaczeniem na zapewnienie mieszkańcom dojazdu do posesji w związku z przebudową drogi gminnej - ul. Słonecznej w Łukęcinie (dz. nr 516/8) XLII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-01-26 14:25:35 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działek gruntu położonych w obrębie Dziwnów (cz. dz. nr 332/45 i 240/48) XLII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-01-26 14:26:47 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek (dz. nr 125/3). XLII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-01-26 14:29:56 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. XLII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-01-26 14:31:42 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2022-2032. XLII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:03:33 „Potwierdzenie możliwości głosowania” XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:27:35 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Dziwnowie na 2022 r XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:30:27 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dziwnowie na 2022 r. XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:33:35 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z dnia 21 grudnia 2021 r. XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:36:58 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Dziwnów środków stanowiących fundusz sołecki. XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie przeciw
2022-03-09 14:38:51 11. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dziwnów środków stanowiących fundusz sołecki. XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:40:30 12. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:47:30 13. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/178/20 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka i Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 1323). XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:49:53 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/162/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi. XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:51:20 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 2 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnówek (cz.dz. 163/13) XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:54:42 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 2 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnówek.(cz. dz. Nr 5/7 oraz 163/24 ). XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:55:21 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnówek (cz. dz. Nr 111/7 oraz 112/4) XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:57:22 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnów (cz. dz. Nr 854/101) XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:59:04 19. Projekt uchwały w sprawie apelu do sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 15:00:34 20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziwnów na rok 2022”. XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 15:01:51 21. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /cz.dz.604/7/. XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 15:03:11 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umowę dzierżawy na okres do 1 roku nieruchomości położonej w Dziwnowie./cz.dz.254/ XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 15:04:49 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie /cz..budynku na dz. 604/7/ XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 15:06:24 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umowę dzierżawy na okres do 1 roku nieruchomości położonej w Dziwnowie /cz.dz.604/3/ XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 15:07:46 25. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2022 roku. XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 15:12:26 26. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-05 14:03:18 „Potwierdzenie możliwości głosowania”. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2022-04-05 14:13:50 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2022-04-05 14:16:56 Projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2022-2032. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2022-04-29 14:24:46 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/444/22 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:26:40 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2021 r. XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:30:43 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym. XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:35:59 10. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2022. XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:37:37 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w Dziwnowie (cz.dz. 64/28) XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:39:12 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 386/8) XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:40:29 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnówek (cz.dz. 147/9) XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:42:01 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 887pow. 19,50) XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:43:20 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 887 pow.52 m2) XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:45:11 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 251) XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:46:25 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 386/8) XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:48:14 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (843/69) XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:50:29 19. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr LXXXVII/545/2010 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Dziwnówek – Kra Jurajska” XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:52:47 20. Projekt uchwały w sprawie petycji Cechu Zdunów Polskich w przedmiocie podjęcia działań niezbędnych do naprawy uchwały nr XVI/206/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:02:43 „Potwierdzenie możliwości głosowania”. XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:56:32 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Międzywodzie. XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:55:16 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/425/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2022. XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:06:42 Wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad w pkt 21 - wycofanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres do 10 lat , gruntu położonego w w Dziwnowie, przy ul. Żeromskiego, stanowiącego część działki nr 604/6, w drodze przetargu XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:07:46 Wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad - w pkt 21 wprowadzić projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/425/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2022. XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-05-30 14:41:06 3. Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dziwnowie XLVI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2022-05-30 14:36:00 „Potwierdzenie możliwości głosowania”. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2022-06-15 14:02:59 „Potwierdzenie gotowości głosowania”. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 14:47:37 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Dziwnowa. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 14:54:05 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2021 r. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 14:54:33 11. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:15:44 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla Gminy Dziwnów XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:17:44 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /cz.dz. Nr 64/28/. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:19:55 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 214/3.../. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:21:59 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 205/7/ XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:23:53 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 750/17/ XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:26:49 17. Projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 618.450,00 zł na realizację zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap VIII” w zakresie robót związanych z budową ścieżki rowerowej XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:35:30 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:36:56 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2022 - 2032. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:52:47 23. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dziwnów na rok szkolny 2022/2023. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:54:49 24. Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z pomieszczeń i urządzeń gminnego obiektu użyteczności publicznej – Domu Kultury w Dziwnowie XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:38:25 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy cz./dz. Nr 156/32/. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:51:09 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 14:04:58 Wniosek Przewodniczącej Rady o zmianę porządku obrad - wycofanie projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Gminą Miejską Zgorzelec z pozycji 25 porządku obrad. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:49:33 21a. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 08:54:51 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 08:56:51 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów, dla terenu obejmującego działkę nr 533, miasto Dziwnów XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 08:58:50 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów, dla terenu obejmującego działkę nr 846/1, obręb Międzywodzie. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 09:02:00 10. Projekt uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 09:03:55 11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Patryka Janusza Króla z dnia 22 lipca 2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 09:05:55 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /cz.dz. Nr 787/2/. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 09:07:09 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 256/1/. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 09:09:37 14. Projekt uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dziwnowie XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 09:12:05 15. Projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 949.373,02 zł na realizację zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap VIII- IX” w zakresie robót związanych z budową ścieżki rowerowej XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 09:14:43 16. Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego pracujący z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Dziwnów XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 09:21:54 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 09:23:06 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2022 - 2032. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 08:34:43 Potwierdzenie możliwości głosowania XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:01:59 „Potwierdzenie możliwości głosowania”. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:26:49 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:28:07 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 1 /dz.539/44/. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:29:10 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu położonych w obrębie Dziwnów /dz.854/119 i 854/53/. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:30:13 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz.163/22/. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:31:11 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz.163/5/. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:32:07 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz.125/18/. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:33:16 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz.895/1/. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:34:23 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie /dz.755/59 i 827/26/. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:35:21 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz.194/32/. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:36:40 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 1 /dz. Nr 1/. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:37:56 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz.518/1/. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:38:57 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz.843/171/. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-07 08:02:57 Potwierdzenie możliwości głosowania XLIX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2022-10-07 08:20:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2022-2032 XLIX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2022-10-18 14:40:12 20.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Wrzosowo L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-07 08:18:28 Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości „Na złotych wydmach” w Międzywodziu wraz z odpowiedzią na skargę XLIX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2022-10-18 14:49:03 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:53:56 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2022 - 2032. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:56:05 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XXXII/345/21 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:04:52 Wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad - usunięcie z pkt 21 Projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 13:44:48 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 13:48:25 8. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych. LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 13:50:33 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującej teren położony w obrębie Dziwnów, pomiędzy ulicami Słoneczną i Kościelną. LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 13:52:51 10. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 13:58:54 11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 14:01:15 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 454/12/ LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 14:03:10 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Łukęcin 2 /dz. Nr 32/10/ LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 14:05:12 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 538/1/ LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 14:07:55 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości, położonej w obrębie Międzywodzie, oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy/dz. Nr 901/ LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 14:09:35 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz. 190/26/ LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 14:11:05 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz. 302/85/ LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 14:14:00 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Wrzosowo. LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 14:17:52 19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze sztucznego lodowiska Biały Orlik znajdującego się na boisku wielofunkcyjnym Orlik w Dziwnowie. LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 14:23:45 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 14:26:47 21. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-09 08:06:54 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziwnów na lata 2022-2023 LIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:25:02 7. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:26:35 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres 1 roku nieruchomości położonej w Dziwnowie LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:28:01 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:29:55 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie Gminy Dziwnów na rok 2023” LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:32:20 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego w sprawie powołania związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), opracowania strategii ZIT oraz zarzadzania ZIT Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego. LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:44:05 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2023 - 2032. LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:42:15 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2023. LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:45:53 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:48:31 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:53:05 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/468/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:57:35 17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dziwnowa. LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:09:08 Wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:08:30 Wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/468/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:09:39 Wniosek Przewodniczącej Rady o zmianę porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dziwnowa. LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 10:00:01 19. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpoznania LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:10:08 Wniosek Przewodniczącej Rady o zmianę porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2023-01-13 14:08:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. LV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2023-01-13 14:10:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/541/22 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe LV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2023-01-13 14:00:53 Wniosek Burmistrza - wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/541/22 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe LV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2023-02-08 14:04:18 8. Projekt uchwały w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:05:44 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany załączników do uchwały Nr XLVI/545/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów. LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:06:57 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Łukęcin 2 ze Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwem Gryfice, z przeznaczeniem na budowę, utrzymanie i eksploatację podziemnego przyłącza elektroenergetycznego. LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:08:24 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:09:53 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Łukęcin 2 LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:11:13 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonych w obrębie Międzywodzie LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:20:09 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/18 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:22:02 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/18 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:23:46 19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka, Międzywodzia i Łukęcina, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:25:45 20. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:27:05 21. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Dziwnowie na 2023 r LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:28:13 22. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dziwnowie na 2023 r. LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:31:47 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:33:23 24. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Dziwnów na lata 2023-2032 LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:12:41 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz.64/41/. LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:15:53 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego wraz z ogródkiem gastronomicznym na okres 10 lat, w trybie przetargowym, położonego w Dziwnowie przy ul. S. Żeromskiego 30 w Dziwnowie LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:18:10 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku trybu przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 604/6/ LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-03-31 14:02:45 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 862/22/ LVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-03-31 14:05:50 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 252/1- pow. 99m2/ LVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-03-31 14:06:56 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. nr 252/1 – 423 m2/ LVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-03-31 14:08:00 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy/dz. nr 252/1 – 29 m2/ LVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-03-31 14:09:11 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy/dz. nr 252/1 – 18 m2/ LVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-03-31 14:10:26 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Międzywodzie LVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-03-31 14:11:27 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnówek LVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-03-31 14:13:00