Przejdź do treści

IV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

Data posiedzenia
12-06-2024, godz. 09:00
Miejsce posiedzenia
Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Dziwnowie , ul. Szosowa 5

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie IV sesji Rady Miejskiej w Dziwnowie i stwierdzenie kworum
  • 2. Wnioski do porządku obrad.
  • 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Dziwnowie.
  • 4. Informacja Przewodniczącego o sprawach wniesionych do Rady oraz działaniach podejmowanych w okresie między sesjami, w tym interpelacje, zapytania i odpowiedzi na nie.
  • 5. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
  • 6. Wnioski komisji i radnych.
  • 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Międzywodziu
  • 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
  • 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/406/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • 10. Zakończenie obrad.