Przejdź do treści

Posiedzenie wspólne komisji:
Komisja Budżetu i Planowania, Komisja Morska, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa, Komisja Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Data posiedzenia
17-07-2024, godz. 08:00
Miejsce posiedzenia
Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Dziwnowie , ul. Szosowa 5

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  • 2. Omówienie i stanowiska Komisji do projektów uchwał na VI sesję RM w Dziwnowie w dniu 17 lipca 2024 r.
  • 3. Sprawy różne.
  • 4. Zakończenie posiedzenia.