Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

konserwacja zejść na plażę

Numer: 47, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Burmistrz Dziwnowa
data wpływu: 2020-05-20, data przekazania: 2020-06-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Sokół radny Razem dla Gminy Dziwnów

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Dziwnowa

Wydział merytoryczny: drogownictwo,infrastruktura techniczna, data odpowiedzi: 2020-06-08