Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zorganizowanie spotkania z partnermedem; gminny zespół zarządzania kryzysowego; raport z "koronawirusa"

Numer: 44, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Burmistrz Dziwnowa
data wpływu: 2020-03-31, data przekazania: 2020-03-31

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Jeszka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Dziwnowa

Wydział merytoryczny: Sekretarz Gminy, data odpowiedzi: 2020-04-07