Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zainstalowanie barier ochronnych w ośrodku zdrowia w Dziwnowie

Numer: 41, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Burmistrz Dziwnowa
data wpływu: 2020-03-11, data przekazania: 2020-03-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Jeszka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Dziwnowa

Wydział merytoryczny: Sekretarz Gminy, data odpowiedzi: 2020-03-25