Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

bonifikat od opłaty jednorazowej wnoszonej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

Numer: 4, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Dziwnowa, data złożenia: 2019-02-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Kapitan radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Dziwnowa

Wydział merytoryczny: nieruchomości, data odpowiedzi: 2019-02-25