Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

niesprawność techniczna obiektu - skatepark

Numer: 31, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Burmistrz Dziwnowa
data wpływu: 2019-09-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Jeszka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Dziwnowa

Wydział merytoryczny: Sekretarz Gminy, data odpowiedzi: 2019-10-09