Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

remont parkingu wzdłuż ulicy Mickiewicza w Dziwnowie

Numer: 30, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Burmistrz Dziwnowa
data wpływu: 2019-09-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ewa Borczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Dziwnowa

Wydział merytoryczny: drogownictwo,infrastruktura techniczna, data odpowiedzi: 2019-09-16