Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zainstalowanie progu zwalniającego

Numer: 15, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Burmistrz Dziwnowa
data wpływu: 2019-06-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Stanisław Mączka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Dziwnowa

Wydział merytoryczny: drogownictwo,infrastruktura techniczna, data odpowiedzi: 2019-07-01