Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

postawienie znaku drogowego

Numer: 91, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Burmistrz Dziwnowa
data wpływu: 2021-06-15, data przekazania: 2021-06-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ewa Borczyk radny Przyjazna Gmina
Piotr Sokół radny Razem dla Gminy Dziwnów

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Dziwnowa

Wydział merytoryczny: drogownictwo,infrastruktura techniczna, data odpowiedzi: 2021-07-18