Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

udrożnienie rowu melioracyjnego - odpływu wód deszczowych

Numer: 85, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Burmistrz Dziwnowa
data wpływu: 2021-05-20, data przekazania: 2021-05-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dorota Naumuk-Zamiar radny Razem dla Gminy Dziwnów

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Dziwnowa

Wydział merytoryczny: Ochrona Środowiska, data odpowiedzi: 2021-07-09