Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zorganizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Numer: 77, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Burmistrz Dziwnowa
data wpływu: 2021-04-14, data przekazania: 2021-04-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Sokół radny Razem dla Gminy Dziwnów

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Dziwnowa

Wydział merytoryczny: gospodarka odpadami, data odpowiedzi: 2021-04-27