Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 0 14 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Borczyk przeciw
2 Wanda Gamrat przeciw
3 Rafał Gutowski przeciw
4 Katarzyna Herdzik przeciw
5 Zbigniew Jeszka za
6 Jarosław Kapitan przeciw
7 Sylwia Łukasiewicz-Mieszała przeciw
8 Stanisław Mączka przeciw
9 Dorota Naumuk-Zamiar przeciw
10 Roman Skrzypczak przeciw
11 Piotr Sokół przeciw
12 Dorota Szwedzka przeciw
13 Ewa Trzebińska-Brzezińska przeciw
14 Joanna Zaremba przeciw
15 Zbigniew Zwolan przeciw